product name packing

MICOLIN

Clobetasol Propoinat 0.05% w/w  Ointment.

20 gm

BICLO-PLUS

Beclomethasone Dipropionate 0.025% w/w, Clotrimazole 1 % w/w, 10 g Neomycin 5% w/w, Chlorocresol 0.10% w/w Ointment .

15 gm

SILAMYCIN

CLOBETASOL 0.05% & SALICYLIC ACID 3% OINT.

15 gm.

HEXABIT Lotion

Gamabenzine with Hexachloride Lotion

100 ml

Micolin-Plus

Ofloxacin, Ornidazole, Terbinafine with Clobetasol

15 gm

BETALIN

Beclomethasone Dipropionate 0.025% w/w, Clotrimazle 1% w/w, Neomycin 5% w/w, Chlorocresol 0.10% w/w

15 gm

MICOLIN

Clobetasol Propionate 0.05%w/w, Miconazole Nitrate 2%w/w, Gentamycin 0.1% w/w

10 gm

DICLOAM-L

Diclofenac Sodium 1%w/w, Linseed Oil 3%w/w, Methyl Salicylate 10%w/w, Menthol 2% w/w

30 gm